Bi quyết ảo thuật "troll" một cách khó đỡ

15/07/2014, 08:00 GMT+07:00

Nói chung thì làm ảo thuật kiểu này thì cũng phải ... bó tay.

Nói chung thì làm ảo thuật kiểu này thì cũng phải ... bó tay.