Bí ẩn cung cấm

BÍ ẨN CUNG CẤM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cùng hầu vua nhưng thị vệ - thái giám trái ngược: Bên trọng, bên khinh

Cùng hầu vua nhưng thị vệ - thái giám trái ngược: Bên trọng, bên khinh

Khám phá

Ở trong cung, dù có chung một vai trò song thân phận của thị vệ và thái giám là hoàn toàn khác biệt. Đáng nói, thị vệ không hề phải "tịnh thân" giống thái giám.

Xem thêm