BHD Star Cineplex

BHD STAR CINEPLEX - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nhiều rạp phim có nguy cơ phá sản nếu đầu năm 2022 mới mở cửa

Nhiều rạp phim có nguy cơ phá sản nếu đầu năm 2022 mới mở cửa

Phim Việt

Rất nhiều doanh nghiệp điện ảnh mong muốn hệ thống rạp chiếu phim được mở cửa hoạt động sớm nhằm tránh nguy cơ phá sản

Xem thêm