[Bếp Chiến] Thất bại trước "Lố", Gil Lê bị phạt cắt Kimbap bằng...kéo

29/04/2016, 15:00 GMT+07:00

Thất bại trước "Lố", Gil Lê đã bị Alain Nghĩa bắt phạt bằng cách cắt Kimbap bằng...kéo. Liệu Gil Lê có chiến thắng trong thử thách lần này?

Thất bại trước "Lố", Gil Lê đã bị Alain Nghĩa bắt phạt bằng cách cắt Kimbap bằng...kéo. Liệu Gil Lê có chiến thắng trong thử thách lần này?

Lần này thử thách dành cho Gil Lê La Quốc Hùng là gói và cắt Kimbap. Sau khi bị yếu thế phía trước La Quốc Hùng trong tập trước, Gil Lê không được dùng dao mà phải dùng kéo để cắt xong cuộn kimbap hoàn thành thử thách cuối cùng. Liệu Gil có vượt qua thử thách hoàn thành phần còn lại? Sau tất cả các cuộc so tài, liệu ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng của Bếp Chiến lần này?

[Bếp Chiến] Thất bại trước "Lố", Gil Lê bị phạt cắt Kimbap bằng...kéo

[Bếp Chiến] Thất bại trước "Lố", Gil Lê bị phạt cắt Kimbap bằng...kéo

[Bếp Chiến] Thất bại trước "Lố", Gil Lê bị phạt cắt Kimbap bằng...kéo

Theo nguồn: Yantv 

Bangsu - Theo Yantv