Bệnh Viện Nhi Đồng 1

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bệnh lạ: 2 tuổi đã dậy thì

Bệnh lạ: 2 tuổi đã dậy thì

Đời

Từ năm 2008 đến nay Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM tiếp nhận điều trị 39 bệnh nhi bị bệnh dậy thì sớm

Xem thêm