bệnh parkinson

BỆNH PARKINSON - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khoa học chứng minh: Chỉ cần nhìn nước mắt cũng chẩn đoán ra được bệnh nguy hiểm

Khoa học chứng minh: Chỉ cần nhìn nước mắt cũng chẩn đoán ra được bệnh nguy hiểm

Khỏe đẹp

Kết quả thí nghiệm cho thấy nước mắt của những người mắc bệnh Parkinson sẽ có chỉ số protein nhỏ hơn nhiều so với nước mắt của những người bình thường.

Xem thêm