BỆNH DỊCH HẠCH

BỆNH DỊCH HẠCH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: TQ: Phát hiện 15 ca mắc dịch hạch sau 2 ngày xuất hiện ca đầu tiên

TQ: Phát hiện 15 ca mắc dịch hạch sau 2 ngày xuất hiện ca đầu tiên

Xã hội

Thành phố Bayan Nur (Trung Quốc) vừa công bố có thêm 15 ca mắc bệnh dịch hạch sau 2 ngày phát hiện trường hợp đầu tiên, chính quyền đã nâng cảnh báo lên cấp 4.

WHO theo dõi cẩn thận tình hình bệnh dịch hạch ở TQ

Xã hội

Phát ngôn viên của WHO cho biết hiện tổ chức này vẫn chưa xem các trường hợp mắc bệnh dịch hạch là rủi ro cao, tuy nhiên vẫn tiến hành theo dõi cẩn thận.

Đang đối phó Covid-19, TQ lại xuất hiện ca nghi mắc dịch hạch

Xã hội

Sau khi ghi nhận ca nghi mắc bệnh dịch hạch, thành phố đã phát ra cảnh báo cấp 3 đối với người dân. Cảnh báo này có hiệu lực đến cuối năm 2020.

Xem thêm