Bên trong "Viện dưỡng lão" dành riêng cho chó

13/07/2015, 15:32 GMT+07:00

Khi người chủ qua đời, mắc bệnh tật, hoặc không còn khả năng nuôi dưỡng nữa, thì những chú chó già sẽ phải về đâu?

Khi người chủ qua đời, bệnh tật, hoặc không còn khả năng nuôi dưỡng nữa, thì những chú chó già sẽ phải về đâu?