Before I die

BEFORE I DIE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Before I DIE… Tiệc của giới trẻ Sài Gòn trước 'tận thế

Before I DIE… Tiệc của giới trẻ Sài Gòn trước 'tận thế

Đời

Không như những party ăn theo phong trào tận thế, [Before I DIE…] là một dự án nghệ thuật đường phố kết hợp với âm nhạc rất thú vị.

Xem thêm