Beautiful Creatures

BEAUTIFUL CREATURES - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Có một tình yêu 'khác biệt' trong Gia tộc huyền bí

Có một tình yêu 'khác biệt' trong Gia tộc huyền bí

Bài viết

Trong Gia tộc huyền bí, người có sức mạnh chính là cô gái Lena, và người cần được che chở chính là chàng trai Ethan.

Xem thêm