Hết hồn với chiêu bẻ khóa đơn giản trong tích tắc

11/03/2016, 15:00 GMT+07:00

Chỉ với 2 cái cờ lê bạn đã có thể bẻ được ổ khóa đơn giản. Bạn cũng nên đề phòng hơn với loại khóa này, kẻo "tiền mất tật mang".

Chỉ với 2 cái cờ lê bạn đã có thể bẻ được ổ khóa đơn giản. Bạn cũng nên đề phòng hơn với loại khóa này, kẻo "tiền mất tật mang".

Theo nguồn: MrGear

Hết hồn với chiêu bẻ khóa đơn giản trong tích tắc

Hết hồn với chiêu bẻ khóa đơn giản trong tích tắc

Hết hồn với chiêu bẻ khóa đơn giản trong tích tắc