Bé gấu trúc cực kỳ đáng yêu tìm cách trốn mẹ

25/02/2014, 17:28 GMT+07:00

Yuan Zai là lứa gấu trúc con đầu tiên được sinh trưởng từ cặp gấu Tuan Tuan và Yuan Yuan được Trung Quốc gửi tặng Đài Loàn vào năm 2008.

Yuan Zai là lứa gấu trúc con đầu tiên được sinh trưởng từ cặp gấu Tuan Tuan và Yuan Yuan được Trung Quốc gửi tặng Đài Loàn vào năm 2008. Yuan Zai hiện là ngôi sao sáng của vườn bách thú Đài Bắc, vừa được ra mắt người dân Đài Loan từ đầu năm 2014.