Bé gái chào đời với chỏm tóc bạc giữa trán y hệt mẹ và bà

15/11/2016, 11:00 GMT+07:00

Bé gái tên MilliAnna (Nam Carolina, Mỹ) vừa sinh ra đã có chỏm tóc bạc ở ngay giữa trán y hệt như mẹ và bà của bé. Nguyên nhân là vì sao?

Bé gái tên MilliAnna (Nam Carolina, Mỹ) vừa sinh ra đã có chỏm tóc bạc ở ngay giữa trán y hệt như mẹ và bà của bé. Nguyên nhân là vì sao?