BB&BG: Đừng Như Chị

22/03/2014, 07:30 GMT+07:00

Nhan sắc ngày nay khá quan trọng, nhất là với các bạn nữ. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp nhưng hành trình đến với nó thì rất gian nan.

Nhan sắc ngày nay khá quan trọng, nhất là với các bạn nữ. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp nhưng hành trình đến với nó thì rất gian nan. Phim quảng cáo “Đừng như chị” của BB&BG sẽ chỉ ra điều này.