BB&BG đem "Sự Thật" lên sân khấu kịch

28/02/2014, 13:15 GMT+07:00

Đây là vở kịch ngắn mà nhóm BB&BG trong chương trình từ thiện gây quỹ giúp trẻ em nghèo vượt khó.

Đây là vở kịch ngắn mà nhóm BB&BG trong chương trình từ thiện gây quỹ giúp trẻ em nghèo vượt khó. Hãy cùng thưởng thích tiểu phẩm ngắn này trong thời gian chờ đợi những dự án tiếp theo của BB&BG.