BB&BG cũng "phát cuồng" với "Vũ điệu cồng chiêng"

Phiên bản "vũ điệu cồng chiêng" của nhóm BB&BG có thể khiến bạn phì cười vì độ "tửng vô đối" của các thành viên trong nhóm.

Phiên bản "vũ điệu cồng chiêng" của nhóm BB&BG có thể khiến bạn phì cười vì độ "tửng vô đối" của các thành viên trong nhóm.

BB&BG

vũ điệu cồng chiêng

Lâm Á Hân