BB&BG cũng "phát cuồng" với "Vũ điệu cồng chiêng"

11/03/2015, 06:00 GMT+07:00

Phiên bản "vũ điệu cồng chiêng" của nhóm BB&BG có thể khiến bạn phì cười vì độ "tửng vô đối" của các thành viên trong nhóm.

Phiên bản "vũ điệu cồng chiêng" của nhóm BB&BG có thể khiến bạn phì cười vì độ "tửng vô đối" của các thành viên trong nhóm.