Battlefield 4

BATTLEFIELD 4 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chỉ số người chơi Battlefield 4, COD Ghosts được mang lên next-gen

Chỉ số người chơi Battlefield 4, COD Ghosts được mang lên next-gen

Đỉnh

DICE và Activision đã tiết lộ thông tin này trong các tuyên bố mới nhất của mình.

Xem thêm