Bất ngờ với trải nghiệm rơi ví tại Hội An, Đà Nẵng

23/08/2015, 18:00 GMT+07:00

Một đoạn phim thử nghiệm xã hội về lòng trung thực được thực hiện ở Đà Nẵng và Hội An vào đầu tháng 8 sẽ khiến bạn phải suy nghĩ.

Một đoạn phim thử nghiệm xã hội về lòng trung thực được thực hiện ở Đà Nẵng và Hội An vào đầu tháng 8 sẽ khiến bạn phải suy nghĩ.