Chiếu chùm tia laser xanh, hàng trăm quà bóng vỡ tan tành

14/01/2016, 07:00 GMT+07:00

Với thí nghiệm này, bạn sẽ bất ngờ và ngạc nhiên trước sự công phá mạnh mẽ của chùm tia laser xanh. Cùng xem nhé!

Với thí nghiệm này, bạn sẽ bất ngờ và ngạc nhiên trước sự công phá mạnh mẽ của chùm tia laser xanh. Cùng xem nhé!

Chiếu chùm tia laser xanh, hàng trăm quà bóng vỡ tan tành

Chiếu chùm tia laser xanh, hàng trăm quà bóng vỡ tan tành

Chiếu chùm tia laser xanh, hàng trăm quà bóng vỡ tan tành