Cận cảnh qui trình chế biến sợi mì trường thọ ở Trung Quốc

17/01/2016, 10:00 GMT+07:00

Qua đoạn clip này, bạn sẽ hiểu tại sao loại mì này lại có tên là trường thọ.

Qua đoạn clip này, bạn sẽ hiểu tại sao loại mì  này lại có tên là trường thọ.

Cận cảnh qui trình chế biến sợi mì trường thọ ở Trung Quốc

Cận cảnh qui trình chế biến sợi mì trường thọ ở Trung Quốc

Cận cảnh qui trình chế biến sợi mì trường thọ ở Trung Quốc