Bất ngờ với phiên bản thứ hai của người nổi tiếng

11/08/2014, 20:00 GMT+07:00

Bạn sẽ khá bất ngờ khi nhận ra độ giống nhau giữa người nổi tiếng và những con người rất bình thường.


	
	Harry Styles
Harry Styles


	
	Maia Mitchell
Maia Mitchell


	
	Ryan Gosling
Ryan Gosling


	
	Ricky Martin
Ricky Martin


	
	Channing Tatum
Channing Tatum


	
	Jack Black
Jack Black


	
	Justin Timberlake
Justin Timberlake


	
	Emma Watson
Emma Watson


	
	Cody Simpson
Cody Simpson


	
	Katy Perry
Katy Perry


	
	David Henrie
David Henrie


	
	Ariana Grande
Ariana Grande


	
	Kylie Jenner
Kylie Jenner


	
	Ed Sheeran
Ed Sheeran


	
	Justin Bieber
Justin Bieber