Bất ngờ với phản ứng của cậu bé đánh giày khi bị thử lòng giữa phố

28/02/2016, 07:25 GMT+07:00

Được thuê đánh giày rồi bất ngờ phải ngồi đợi chủ trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu bé đánh giày đã có những phản ứng hết sức bất ngờ.

Được thuê đánh giày rồi bất ngờ phải ngồi đợi chủ trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu bé đánh giày đã có những phản ứng hết sức bất ngờ.

Nguồn video: Monster NTN

Bất ngờ với phản ứng của cậu bé đánh giày khi bị thử lòng giữa phố

Bất ngờ với phản ứng của cậu bé đánh giày khi bị thử lòng giữa phố

Bất ngờ với phản ứng của cậu bé đánh giày khi bị thử lòng giữa phố