Bất ngờ với những kỉ lục về các giác quan ở động vật mà bạn chưa biết?

28/02/2017, 11:00 GMT+07:00

Chúng ta cho rằng loài vật không có tư duy. Ấy vậy mà những khả năng kỳ diệu do tự nhiên và đấu tranh sinh tồn ban tặng khiến bạn bất ngờ.

Chúng ta cho rằng loài vật không có tư duy. Ấy vậy mà những khả năng kỳ diệu do tự nhiên và đấu tranh sinh tồn ban tặng khiến bạn bất ngờ.

Theo nguồn: internet