Bất ngờ với những dự đoán từ việc nhảy mũi

04/06/2015, 17:40 GMT+07:00

Hắt xì, nhảy mũi là những biểu hiện thường thấy khi bị cảm nhưng nếu bỗng nhiên nhảy mũi liên tiếp, có thể sắp có điềm gì xảy đến với bạn đó.

Hắt hơi, nhảy műi do cảm sốt gây ra là chuyện thông thường, không liên quan gì cả và cűng không phải là biểu hiện của những điềm báo trước. Ngược lại,  nếu bỗng nhiên nhảy műi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái thì sao? 

Chúng ta  thường nghe câu ví: Nhảy műi (một cái) có tài; Nhảy műi hai cái có lợi. Câu ấy cűng có một phần đúng, vì hầu hết những lần nhảy műi như thế là điềm lành mà ít khi có điềm dữ. Hãy thử coi việc nhảy mũi có ý nghĩa ra sao nhé!

- 23 giờ đến 01 giờ: Có người mời dự tiệc hoặc dự lễ linh đình.

- 01 giờ đến 03 giờ: Có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi, nhưng rất hại cho người khác.

- 03 giờ đến 05 giờ: Có cuộc hẹn hò về tình cảm.

- 05 giờ đến 07 giờ: Có người mang quà đến tặng.

- 07 giờ đến 09 giờ: Có lộc ăn.

- 09 giờ đến 11 giờ: Có quới nhân sẳn sàng giúp đỡ, đáp ứng sự mong muốn trong lòng mình từ lâu.

- 11 giờ đến 12 giờ: Có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình.

- 13 giờ đến 15 giờ: Có lộc ăn và có lợi vào.

- 15 giờ đến 17 giờ: Có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vào đó, mọi việc đều êm đẹp.

- 17 giờ đến 19 giờ: Có người khác phái nhờ giúp một việc gì, có lợi về tiền cűng như tình cảm.

- 19 giờ đến 21 giờ: Có người khác phái nhớ thương mình, sẽ viết thơ cho mình.

- 21 giờ đến 23 giờ: Có sự lo nghĩ về tiền bạc, nhưng vẫn giải quyết dễ dàng.