Bất ngờ với những bình luận của người Hàn Quốc về The Face Việt Nam

12/08/2016, 17:57 GMT+07:00

Với những so sánh và bình luận này, bạn có thấy bất ngờ không?

Với những so sánh và bình luận này, bạn có thấy bất ngờ không? Có khi qua đây, chúng ta lại nhận ra thêm những khía cạnh hay ho của The Face Vietnam đấy!

Nguồn video: Khoa tiếng Việt