Bất ngờ với dàn giao hưởng 70 người chỉ do... 1 người biểu diễn

18/05/2015, 17:48 GMT+07:00

Anh chàng Ben Morfitt 24 tuổi đến từ Yorkshire, nước Anh, đã đăng tải video một dàn nhạc giao hưởng 70 người chỉ do mình anh chơi nhạc.

Anh chàng Ben Morfitt 24 tuổi đến từ Yorkshire, nước Anh, đã đăng tải video một dàn nhạc giao hưởng 70 người do mình anh chơi nhạc.

Trong video này, một mình Ben Morfitt đã dùng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh để "nhân bản" chính hình ảnh của mình, để làm thành một band nhạc giao hưởng có 70 người. Anh chàng đã lần lượt quay phim mình chơi từng loại nhạc cụ trước tấm phông xanh. Có 9 loại nhạc cụ tất cả trong dàn nhạc này, trong đó có trống, kèn trompet, kèn đồng, đàn viôlôngxen, vĩ cầm, và sáo…


Ben Morfitt tự mình chơi nhạc cụ trước tấm phông xanh