Bất ngờ với chú voi giúp người nhặt rác

30/12/2014, 16:00 GMT+07:00

Trong khi việc bảo vệ môi trường đang trở thành một vấn đề nhức nhối, thì chú voi này đang làm 1 việc đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa.

Trong khi việc bảo vệ môi trường đang trở thành một vấn đề nhức nhối, thì chú voi này đang làm 1 việc đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa. Nếu chú voi này có thể, tại sao chúng ta lại không?