Bất ngờ trước khả năng chịu nước của các đời iPhone

14/01/2016, 17:34 GMT+07:00

Với thí nghiệm này, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ khi xem kết quả đấy. Thử xem nhé!

Với thí nghiệm này, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ khi xem kết quả đấy. Xem iPhone chịu được nước tới đâu nhé!

Bất ngờ trước khả năng chịu nước của các đời iPhone

Bất ngờ trước khả năng chịu nước của các đời iPhone

Bất ngờ trước khả năng chịu nước của các đời iPhone