Rùng mình với clip chàng trai bất ngờ rơi xuống hồ cá sấu

25/01/2016, 15:25 GMT+07:00

Trong lúc biểu diễn với đàn cá sấu trước nhiều khách du lịch, chàng trai này đã bất cẩn sảy chân rơi xuống hồ nước có hàng trăm con cá sấu..

Trong lúc biểu diễn với đàn cá sấu trước nhiều khách du lịch, chàng trai này đã bất cẩn sảy chân rơi xuống hồ nước có hàng trăm con cá sấu...

Rùng mình với clip chàng trai bất ngờ rơi xuống hồ cá sấu

Rùng mình với clip chàng trai bất ngờ rơi xuống hồ cá sấu

Rùng mình với clip chàng trai bất ngờ rơi xuống hồ cá sấu