Bật mí cách làm rồng giấy 3D "ảo tung chảo"

10/10/2015, 18:00 GMT+07:00

Rồng giấy sau khi hoàn thành còn có thể nhìn chăm chú vào bạn mỗi khi di chuyển.

Rồng giấy sau khi hoàn thành còn có thể nhìn chăm chú vào bạn mỗi khi di chuyển.

Bật mí cách làm rồng giấy 3D

Bật mí cách làm rồng giấy 3D

Bật mí cách làm rồng giấy 3D