bất mãn

BẤT MÃN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đặng Tụy Văn vẫn cay cú vì bị Lê Tư đánh bại hồi năm 2004

Đặng Tụy Văn vẫn cay cú vì bị Lê Tư đánh bại hồi năm 2004

Sao Đông

Đặng Tuy Văn không ngần ngại công khai sự bất mãn cách làm việc của TVB.

Xem thêm