Barrie

BARRIE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Save da 'Boss': Gặp nhau nơi chiến trận điêu tàn, điều gì làm sen và boss quyết ở cùng nhau mãi mãi?

Save da "Boss": Gặp nhau nơi chiến trận điêu tàn, điều gì làm sen và boss quyết ở cùng nhau mãi mãi?

Cộng đồng mạng

Một chàng lính trận trong lần phục vụ cho quốc gia tại Syria đã vô tình cứu được một sinh mạng nhỏ. Anh không ngờ rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời

Xem thêm