Sao 20/05/2013

Kim Hyun Joong và UEE cặp đôi hoàn cảnh của Barefoot Friends

Kim Hyung Joong và UEE đã cùng nhau thể hiện khả năng diễn xuất trong phiên bản nhái của That winter, the wind blows.

X Ðóng