NÓNG: Bão số 9 mạnh hơn, TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ học

23/11/2018, 17:35 GMT+07:00

Trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục, đề nghị UBND các quận, huyện trao đổi với Sở Giáo dục và đào tạo để có thông báo cho học sinh nghỉ học.

Nhằm kịp thời ứng phó với mọi tình huống và giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ có khả năng gây ảnh hưởng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các biện pháp: Nâng cao ý thức cảnh giác cao độ, theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống trước, trong và sau khi bão di chuyển, trên nguyên tắc an toàn tuyệt đối về người, thiết bị, cơ sở vật chất trường học.


Trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn UBND các quận, huyện sẽ có thông báo cho học sinh nghỉ học.
Trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn UBND các quận, huyện sẽ có thông báo cho học sinh nghỉ học.

Có phương án triển khai phòng, chống tại mỗi đơn vị trường học trên địa bàn thành phố và thực hiện nghiêm túc phương án phòng, tránh, ứng phó bão, bão mạnh, rất nhanh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lực lượng, phân công kiểm tra, bảo vệ hệ thống, thiết bị, cơ sở vật chất trường học và xử lý mọi tình huống khi bão di chuyển.

Hiệu trưởng các đơn vị phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý học sinh để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, trường học không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tiết học ngoài nhà trường trong thời gian bão số 9 di chuyển vào đất liền cho đến khi cơ quan chức năng có thông tin cụ thể về thời tiết đảm bảo an toàn.

NÓNG: Bão số 9 mạnh hơn, TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ học

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, trường học chủ động báo cáo tình hình của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường trực UBND các quận, huyện. Trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục, đề nghị UBND các quận, huyện trao đổi với Sở Giáo dục và đào tạo để có thông báo cho học sinh nghỉ học.