Bão Jangmi

BÃO JANGMI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bão Jangmi có khả năng vào biển Đông

Bão Jangmi có khả năng vào biển Đông

Xã hội

Cơn bão có tên quốc tế Jangmi đang hoạt động ở miền nam Philippine có khả năng đi vào biển Đông trong những ngày tới.

Xem thêm