bão chồng bão

BÃO CHỒNG BÃO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Xuất hiện siêu bão Haima, nguy cơ bão chồng bão xảy ra

Xuất hiện siêu bão Haima, nguy cơ bão chồng bão xảy ra

Xã hội

Một siêu bão khác tên Haima đang hình thành ngoài biển Philippines và Biển Đông có thể sẽ không nằm ngoài đường đi của bão.

Xem thêm