Top 10 diễn viên Hàn Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất tháng 9

08/10/2017, 10:43 GMT+07:00

"Mặt cún" Ryu Joon Yeol xếp thứ 5 còn "Ông chú xéo xắt" Gong Yoo chỉ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này, ai đứng số 1 vậy ta?

"Mặt cún" Ryu Joon Yeol xếp thứ 5 còn "Ông chú xéo xắt" Gong Yoo chỉ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này, ai đứng số 1 vậy ta?