Bằng chứng cho thấy Lee Kwang Soo được "thánh giải trí" phù hộ

30/11/2016, 13:40 GMT+07:00

Chỉ việc đứng yên, anh chàng hươu Lee Kwang Soo cũng khiến người khác phải bật cười vì khuôn mặt hài hước như được "thánh giải trí" phù hộ.

Chỉ việc đứng yên, anh chàng hươu Lee Kwang Soo cũng khiến người khác phải bật cười vì khuôn mặt hài hước như được "thánh giải trí" phù hộ.