"Bản tuyên ngôn nữ quyền" thu hút 46 triệu lượt xem trên mạng xã hội

07/07/2016, 20:00 GMT+07:00

Wannabe không chỉ là để hồi sinh một tượng đài âm nhạc mà còn thuộc chiến dịch toàn cầu của tổ chức Global Globes nhằm bảo vệ quyền phụ nữ.

Wannabe không chỉ là để hồi sinh một tượng đài âm nhạc mà còn thuộc chiến dịch toàn cầu của tổ chức Global Globes nhằm bảo vệ quyền phụ nữ.