Bạn tới chơi nhà

BẠN TỚI CHƠI NHÀ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bạn tới chơi nhà: Sự khác biệt quá lớn giữa lần đầu và lần thứ.... n

Bạn tới chơi nhà: Sự khác biệt quá lớn giữa lần đầu và lần thứ.... n

Cộng đồng mạng

Bạn đến chơi nhà được một lần thì sẽ đến lần 2... và cho đến n lần nữa. Ban đầu thì lịch sự giữ gìn hình tượng đẹp đẽ lắm nhưng khi quen rồi thì lầy vô đối.

Xem thêm