Bạn thân đích thực có phải là như thế này?

23/05/2016, 15:00 GMT+07:00

Ai chẳng có cho mình một nhỏ bạn thân chí cốt để chia sẻ hết thảy những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này. Bạn thân có phải là như thế?

Ai chẳng có cho mình một nhỏ bạn thân chí cốt để chia sẻ hết thảy những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này. Và ở những đứa thân, bạn sẽ phát hiện ra những điều tốt đẹp mà chỉ có mình và nhỏ mới có thể chia sẻ cùng nhau mà thôi.

Bạn thân đích thực có phải là như thế này?

Bạn thân đích thực có phải là như thế này?

Bạn thân đích thực có phải là như thế này?