Bạn sử dụng não trái hay não phải?

23/03/2015, 15:00 GMT+07:00

Người não phải và não trái có những cách hành xử trong cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Bạn có biết mình sử dụng não bên nào không?

Người não phải và não trái có những cách hành xử trong cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Bạn có biết mình sử dụng não bên nào không?

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng Đại não chúng ta gồm hai phần: bán cầu não trái và não phải. Trong khi những người "thuận" não trái giỏi tính toán và logic thì những người não phải có xu hướng sáng tạo và nghệ thuật.


Người não phải không giỏi tính toán


Trong khi não trái thì tính toán nhanh gọn
 

Não phải khi ăn kiêng thì thích gì ăn đó
 

Não trái lại tính toán từng bữa ăn