Bạn sống vì điều gì?

12/10/2014, 22:00 GMT+07:00

Mỗi một đời người, không ít lần chúng ta luôn tự hỏi mục đích của cuộc sống là gì?

Mỗi một đời người, không ít lần chúng ta luôn tự hỏi mục đích của cuộc sống là gì? Hẳn mỗi người đều có câu trả lời riêng cho chính bản thân mình, nhưng chắc chắn rằng, ai cũng đã từng có một giấc mơ.