Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?

Có một người bạn cùng phòng sống chung đã khó khăn nhưng khi đó là một thây ma, những điều phiền phức còn phức tạp hơn nữa.

Có một người bạn cùng phòng sống chung đã khó khăn nhưng khi đó là một thây ma, những điều phiền phức còn phức tạp hơn nữa. Họ có thể tìm thấy cách chia sẻ không gian sống chung được hay không?

Nguồn video: Bách Thông

Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?

Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?

Bạn sẽ xử lí như thế nào khi bạn cùng phòng là... thây ma?

 

Phim ngắn: Phụ nữ lấy chồng, thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn

Cư dân mạng xôn xao với phim ngắn về Dòng dõi nhà Tề thiên Đại thánh

Phim ngắn cực tình cảm dành cho những cập đôi yêu xa

Khi bạn cùng phòng là thây ma

Zombie

phim hoạt hình

Thây ma