Bạn sẽ không dám tắt đèn khi xem xong clip này

Chỉ dài 2 phút với kỹ thuật dàn dựng đơn giản, nhưng không nhiều người dám xem hết đoạn clip rợn tóc gáy.

Chỉ dài 2 phút với kỹ thuật dàn dựng đơn giản, nhưng không nhiều người dám xem hết đoạn clip rợn tóc gáy.

CTV - Youtube | 26/03/2014