Bản sao Khởi My tiếp tục khiến Trấn Thành "phát điên"

17/01/2016, 22:25 GMT+07:00

Cô gái nhỏ nhắn Thúy Kiều vô cùng thông minh với cách ứng biến khôn khéo trong những tiết mục của mình.

Cô gái nhỏ nhắn Thúy Kiều vô cùng thông minh với cách ứng biến khôn khéo trong những tiết mục của mình. 

Theo nguồn: htv.com.vn

Bản sao Khởi My tiếp tục khiến Trấn Thành

Bản sao Khởi My tiếp tục khiến Trấn Thành

Bản sao Khởi My tiếp tục khiến Trấn Thành