Bạn nghĩ gì về tấm bằng Đại học Việt Nam?

28/08/2015, 15:00 GMT+07:00

Hơn 40 bạn trẻ đã được mời tham gia trả lời câu hỏi này, và kết quả thật bất ngờ.

Hơn 40 bạn trẻ đã được mời tham gia trả lời câu hỏi này, và kết quả thật bất ngờ.

Có phải nó là một mục tiêu phải đạt được trong cuộc đời bạn? 

Có phải nó phản ánh niềm tin của ba mẹ, đòi hỏi của xã hội Việt Nam? 

Hay đơn giản tấm bằng Đại học, có cũng được, không thì chẳng sao, vì quan trọng là mình học được gì và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống như thế nào?

Ekip THASANOVA đã mời 40 bạn trẻ Việt với những hoàn cảnh, độ tuổi, trải nghiệm khác nhau chia sẻ những suy nghĩ cá nhân về chủ đề trên. Hãy cùng xem các bạn ấy nghĩ gì, và liệu bạn đang có quan điểm tương tự?