Bạn muốn thay đổi bộ phận nào trên cơ thể của mình nhất?

08/11/2014, 22:00 GMT+07:00

Cùng một câu hỏi được đưa ra, nhưng người lớn và trẻ em lại có những câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau.

Cùng một câu hỏi được đưa ra, nhưng người lớn và trẻ em lại có những câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau. Còn, câu trả lời của bạn là gì?