Lạ mắt với bàn "ma thuật" cảm ứng biến đổi theo hành động con người

20/12/2015, 08:40 GMT+07:00

Với chiếc bàn tiện ích này thì mọi hoạt động thường ngày của con người sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Bạn có muốn sở hữu 1 chiếc?

Với chiếc bàn tiện ích này thì mọi hoạt động thường ngày của con người sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Bạn có muốn sở hữu 1 chiếc?

Lạ mắt với bàn

Lạ mắt với bàn

Lạ mắt với bàn