Bạn hiểu gì về "cá tính" và "xu hướng"?

25/09/2013, 11:44 GMT+07:00

Hãy cùng theo dõi những định nghĩa vui trong chương trình "Từ điển YAN" để xem có bao nhiêu cách hiểu cho những từ ngữ tưởng chừng quá dễ hiểu.

Hãy cùng theo dõi những định nghĩa vui trong chương trình "Từ điển YAN" để xem có bao nhiêu cách hiểu cho những từ ngữ tưởng chừng quá dễ hiểu.

CTV - Theo YANTV